Ras standaard

Ras standaard

Algemeen beeld

Een vrolijke actieve hond van middelmatige grootte, met een intelligente uitdrukking, die kracht toont zonder grofheid en snelheid uitdrukt zonder iel te zijn.
Typerende kenmerken.
In ruime mate bedeeld met een natuurlijke aanleg tot jachthond, waarbij aan optimisme en vriendelijkheid uiting wordt gegeven door enthousiaste staartactie.

Temperament

Vol zelfvertrouwen en vriendelijk.

Hoofd en schedel

Het hoofd moet lang en mooi gevormd zijn. De schedel plat en gematigd breed met een lichte inzinking of stop tussen de ogen, op geen enkele wijze geaccentueerd, zodat zowel de indruk van een sterk dalende neuslijn als van een wipneus wordt vermeden. De neus is van flinke maat, met wijde neusgaten. De kaken moeten lang zijn en sterk, in staat om een haas of fazant te dragen.

Ogen

Moeten van middelmatige grootte zijn, donkerbruin of hazelnootkleurig, met een zeer intelligente uitdrukking (een rond bol oog is zeer ongewenst).
Zij mogen niet schuin geplaatst zijn.

Oren

Klein en goed aangezet, dicht tegen de zijkant van het hoofd.

Gebit

Sterke kaken met een volstrekt, regelmatig en compleet scharend gebit, dat wil zeggen, dat de boventanden net over de ondertanden heen vallen en rechtop in de kaak staan. De tanden moeten gezond en sterk zijn.

Hals

Het hoofd moet goed op de hals geplaatst zijn, welke laatste redelijk lang en vrij van keelhuid moet zijn. De hals moet evenredig zijn en schuin overgaan in de schouders met een goede overgang naar de rug, waardoor een gemakkelijke zoekhouding wordt bevorderd.

Voorhand

De borst moet diep zijn en tamelijk breed, met een duidelijke voorborst, waarlangs de ellebogen zich vrij en gelijkmatig moeten kunnen bewegen. De voorbenen moeten recht zijn met tot aan de voet toe bot van goede kwaliteit.Lichaam.

De voorste ribben moeten vrij plat zijn. Het lichaam, dat goed is opgeribd, laat geleidelijk meer geronde ribben zien en de middenribben zijn goed gewelfd, maar de achterste weer wat minder. De lendenen moeten kort en vierkant zijn. Lange lendenen zijn ten zeerste af te keuren.

Achterhand

Moet gespierd zijn. De knie en de hak moeten gematigd gehoekt zijn, de laatste laag bij de grond. Hij moet in eik opzicht correct staan. Koehakkigheid is ten zeerste af te keuren.

Voeten

Moeten rond en sterk zijn met de tenen strak tegen elkaar en goed gebogen. De voetzolen moeten dik en sterk zijn.

Staart

Kort, recht en goed aangezet, vrolijk gedragen, maar nooit veel boven de ruglijn.

Gangwerk

Vlot en stuwend, recht en krachtig, zowel gezien vanuit de voorhand als de achterhand.

Vacht

Moet dicht zijn, van fijne tot middelfijne structuur en goede kwaliteit en zo glad mogelijk. Benen en staart moeten goed bevederd zijn. Een rijke bevedering maakt bij een volwassen hond het elegante beeld van een goede hond compleet.

Kleur

Slechts zwart of leverkleurig.

Maat

In uitstekende conditie verkerend wordt aan de navolgende gewichten de voorkeur gegeven: reuen 25-35 kilo (60-80 lbs); teven 22,5-30 kilo (55-70 lbs).Aan de navolgende hoogte wordt de voorkeur gegeven: reuen 58-61 cm (23-24 ins); teven 55-58 cm (22-23 ins).

Fouten

Iedere afwijking van de vermelde punten moet als een fout worden beschouwd en in hoe ernstige mate de fout beschouwd moet worden, moet in juiste verhouding tot de graad ervan staan.

Opmerking

Reuen moeten twee duidelijk normale teelballen hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

Bron: http://www.frc-nl.com